O mnie

Nazywam się Artur Polczyk, jestem fizjoterapeutą dziecięcym, nauczycielem akademickim międzynarodowym instruktorem i certyfikowanym terapeutą Metody Vojty.

Od lat prowadzę rehabilitację najmłodszych pacjentów we Wrocławiu z problemami neurologicznymi, genetycznymi czy wadami postawy.

Szczególnie bliska jest mi praca z niemowlętami z opóźnieniem psychoruchowym, Zaburzeniami Ośrodkowej Koordynacji Nerwowej oraz dysplazją stawów biodrowych.

Swoją edukację terapeutyczną rozpocząłem w 2005 roku na Akademii Medycznej w Katowicach. Dyplom Magistra uzyskałem na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, gdzie już w trakcie studiów nawiązałem współpracę z Oddziałem Fundacji „Promyk Słońce” w ramach rehabilitacji dzieci, która trwa do dziś.

Wybrane kursy i szkolenia:

02.12.2023 – XIV Konferencja Naukowa pt.: „Osoby z Chorobami Rzadkimi – Leczenie, Rehabilitacja, Edukacja. Wczesna diagnoza i skoordynowana opieka w chorobach rzadkich”. organizowaną przez Fundację Potrafię Pomóc oraz Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego we Wrocławiu (aktywny udział).

28-29.06.2023 – Indywidualny praktyczny kurs – Badanie ultrasonograficzne i leczenie niemowlęcego stawu biodrowego wg. Prof. R. Grafa i innych. Zakopane Sono-med.

12-14.05.2023 – Cykl specjalistycznych szkoleń dla fizjoterapeutów pracujących z pacjentami z SMA. Aktywny udział, prowadzenie warsztatów i wykładu: „Wykorzystanie odruchowej lokomocji u pacjentów z SMA”.

25-26.03.2023 – Zjazd Internationale Vojta Gesellschaft e.v w Dorint Parkhotel w Siegen – uzyskanie certyfikatu Międzynarodowego Instruktora Metody Vojty (IVG)

11.09.2021 – obecnie – rozpoczęcie specjalizacji z Fizjoterapii. Bonifraterskie Centrum Zdrowia SP. Z.O.O Oddział w Piaskach, 63-820 Piaski, Os. Marysin 1.

22.05-14.11.2021 – „Fizjoterapia w SMA” – Cykl specjalistycznych szkoleń dla fizjoterapeutów pracujących z pacjentami z rdzeniowym zanikiem mięśni. Fundacja Potrafię Pomóc & Fundacja SMA, Wrocław 2021. 

26.11.2020 – Seminarium „Badania naukowe w neonatologii” w ramach Ogólnopolskiego e-Sympozjum Neonatologicznego „Stany naglące w neonatologii” nt. „Praktyczna neonatologia 2020”

19-20.10.2019 – Odruchowa lokomocja wg Vojty i jej zastosowanie u pacjentów z problemami z barkiem -Workshop  terapeutów. Metody Vojty. Polskie Towarzystwo Terapeutów metody Vojty i International VojtaGesellschaft e. V. Wieluń.

05-07.07.2019 – VII Międzynarodowa Konferencja „Weekend ze SMA-kiem”. Fundacja SMA, patronat Pani Agaty Kornhauser-    Dudy. Wygłoszenie wykładu „Zastosowanie Metody Vojty w procesie rehabilitacyjnym pacjentów rdzeniowym zanikiem mięśni” oraz prowadzenie warsztatów terapeutycznych. Józefów.

24-26.11.2018 – Warsztaty nauczycieli i asystentów Metody Vojty. Internationalen Vojta Gesellschaft e.V. – Cykl kroku, I pozycja i jej wariacje oraz metoda oceny rozwoju lokomocji u pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym – LOSSCI. Wellesbergstr. 60, 57072, Siegen, Niemcy.

06-07.10.2018 – Odruchowa lokomocja wg Vojty – znaczenie przepony w sterowaniu posturalnym. Workshop terapeutów Metody Vojty. Polskie Towarzystwo Terapeutów metody Vojty i International Vojta Gesellschaft e. V. Elbląg.

17-20.11.17 – Terapia pacjentów z asymetrią o różnej etiologii w wieku rozwojowym metodą Vojty. Workshop terapeutów Metody Vojty Organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapeutów metody Vojty i International Vojta Gesellschaft e. V., Gdynia.

01-02.03.2017 – Warsztaty nauczycieli i asystentów Metody Vojty. Internationalen Vojta Gesellschaft e.V. Wellesbergstr. 60, 57072, Siegen, Niemcy.

23-25.02.2017 – XXIII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencji Naukowej „Zycie bez bólu”. Aktywny udział w Konferencji w Zgorzelcu.

26.11.2016 – Reakcje ułożeniowe w ocenie rozwoju niemowlęcia i planowaniu terapii. Warsztaty certyfikowanych terapeutów metody Vojty, Wrocław ul. Łubinowa 12.

27.08-28.08 –  Warsztaty nauczycieli i asystentów Metody Vojty (Vojta Lehreassisten-Treffen). Internationalen Vojta Gesellschaft e.V. w Vivantes Klinikum im Friedrichshain SPZ an der Klinik fur Kinder und Jugendmedizin „Martin-Luter-King” Ladberger Allee 49 D-10249 Berlin 

26.08-28.08 – Vojta Workshop „Terapia pacjentów z asymetrią o różnej etiologii w wieku rozwojowym Metodą Vojty”. NZOZ Ośrodek Wczesnej Interwencji w Gdyni.

12,13.03-2016 – Warsztaty nauczycieli i asystentów Metody Vojty. Internationalen Vojta Gesellschaft e.V. Wellesbergstr. 60, 57072, Siegen, Niemcy 

24-26.04.2015 – Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych. Metdoa Barbary Zukunft- Huber. Oddziału Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu

07-10.01.2015 – Kurs Oceny Globalnych Wzorców Ruchu Metodą Prechtla. Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w oraz Klinika  Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

27.07.2014 – Odruchowy obrót – od leżenia na plecach do czworakowania. Warsztaty certyfikowanych terapeutów metody Vojty

.

12.01.2014 – Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce-program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard. Szkolenie organizowane przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii POLSKA

02.02.2013 – Analiza kinezjologiczna niemowlęcia w II kwartale życia. Warsztaty certyfikowanych terapeutów metody Vojty.

16.05.2011 – 20.07.2012 Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi.Oddział Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu.

09-11.03.2011 PNF w Pediatrii. Oddziału Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu

20-21.X.2010 PNF w Pediatrii uzupełniający kurs – warsztaty. Oddział Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu

3.IX.2010 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Zielonej Górze. Wygłoszenie referatu „Analiza dzieci z asymetrią ułożeniową  leczonych w niemowlęctwie metodą Vojty pod kątem postawy w wieku wczesnoszkolnym”.
 

III 2010-V 2010 Kurs PNF podstawowy. Kurs organizowany przez: F. H. „Kinesis” – Zabrze.

XII 2009 Diagnostyka i terapia dzieci ryzyka. Kurs organizowany przez: Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii  Medycznej im. Piastów Śl. we Wrocławiu.

Studia Wyższe:

X 2008 – VI 2010 Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kierunek: Fizjoterapia II°

X 2005 – VI 2007 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Opieki Zdrowotnej, Kierunek: Fizjoterapia I°


Wybrane Publikacje:

1. Roksana Bibrowska, Honorata Matelska, Artur Polczyk, Ludwika Sadowska.: Występowanie wad postawy u dzieci wczesnoszkolnych z uwzględnieniem działań profilaktyczno-terapeutycznych
W:III Międzynarodowe Dni Rehabilitacji „Potrzeby i standardy rehabilitacji w chorobach i po urazach ośrodkowego układu nerwowego”. Rzeszów, 3-4 marca 2011 r. Streszczenia; s.9
ISBN 978-83-62488-46-9

2. Artur Polczyk, Ludwika Sadowska.: Ocena postawy ciała dzieci w wieku wczesnoszkolnym zdiagnozowanych w niemowlęctwie metodą Vojty, jako dzieci ryzyka
W:Potencjał społeczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Monografia ; red. Józef Patkiewicz; Wrocław : Studio Wydawniczo-Typograficzne „Typoscript” ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2011; s.65-86
ISBN 978-83-62440-05-4, ISBN 978-83-928977-0-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000

3. Roksana Bibrowska, Artur Polczyk, Katarzyna Zygmunt-Lasia, Łukasz Przygoda, Ludwika Sadowska.: Stan odżywienia i występowanie wady postawy ciała u dzieci ryzyka rehabilitowanych w ramach wczesnej interwencji w niemowlęctwie na tle zdrowej populacji dzieci dolnośląskich
W:Potencjał społeczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Monografia ; red. Józef Patkiewicz; Wrocław : Studio Wydawniczo-Typograficzne „Typoscript” ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2011; s.41-64
ISBN 978-83-62440-05-4, ISBN 978-83-928977-0-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000

4. Anna Maria Choińska, Ludwika Sadowska, Henryk Filipowski, Roksana Bibrowska, Artur Polczyk.: Występowanie ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku 3-8 lat
W:Potencjał społeczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Monografia ; red. Józef Patkiewicz; Wrocław : Studio Wydawniczo-Typograficzne „Typoscript” ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2011; s.25-39
ISBN 978-83-62440-05-4, ISBN 978-83-928977-0-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000

5. L[udwika] Sadowska, Anna M[aria] Choińska, B. Bartosik, R[oksana] Bibrowska, A[rtur] Polczyk.: Dojrzałość społeczna młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Downa leczonych kompleksowo od wczesnego dzieciństwa
W:XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie środowiskowe dzieci z uwzględnieniem czynników żywieniowych, chemicznych i metali toksycznych”. Legnica, 27-28 maja 2011 r.; Legnica : Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego, 2011; s.41-42

6. L[udwika] Sadowska, A[rtur] Polczyk, R[oksana] Bibrowska, K. Zygmunt-Lasia.: Uwarunkowania stanu odżywienia oraz kształtowania się postawy ciała u dzieci ryzyka na tle zdrowej populacji dolnośląskich dzieci szkolnych
W:XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie środowiskowe dzieci z uwzględnieniem czynników żywieniowych, chemicznych i metali toksycznych”. Legnica, 27-28 maja 2011 r.; Legnica : Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego, 2011; s.33-34

7. Michał Cichosz, Bartosz Kochański, Ireneusz Dziweżek, Marzena Kobylańska, Artur Polczyk, Krystian Kałużny, Walery Zukow.: Aktualne standardy diagnostyki i leczenia dolegliwości bólowych miednicy ze źródłem w stawach krzyżowo-biodrowych
J.Educ.Health Sport 2016 Vol.6 no.11; s.125-136
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000


8. Tatiana Jagodzińska, Artur Polczyk.: Aktualne możliwości zapobiegania niekorzystnym zmianom mięśniowo – szkieletowym u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym = Preventing negative musculoskeletal changes in patients with cerebral palsy – up-to-date approach
W:Międzynarodowy Dzień Inwalidy – XXII-edycja „Życie bez bólu. Zdrowe dzieci – zdrowa Europa”. Zgorzelec, 18-20 marca 2016 roku. Streszczenia [CD-ROM]; Zgorzelec : „Obrzeża” Oficyna Wydawnicza, 2016; s.138 poz.99
ISBN 978-83-88380-74-7

9. Artur Polczyk, Tatiana Jagodzińska, Anna Choińska, Małgorzata Paprocka-Borowicz.: Aktualne możliwości prognozowania rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie i niemowląt z grupy ryzyka okołoporodowego = Actual possibilities of predicting the development of premature newborns and infants from perinatal risk group
W:Międzynarodowy Dzień Inwalidy – XXIII-edycja „Życie bez bólu. Zdrowe dzieci – zdrowa Europa”. Zgorzelec, 23-25 marca 2017 roku. Streszczenia [CD-ROM]; Zgorzelec : „Obrzeża” Oficyna Wydawnicza, 2017; s.92 poz.82
ISBN 978-83-88380-75-4

10. Michał Cichosz, Edyta Tomaszewska, Jacek Średnicki, Wojciech Karczyński, Ireneusz Dzierżek, Artur Polczyk, Paweł Czerwiński.: Wpływ stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej na jakość życia i czynność funkcjonalną pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych stosowanych w leczeniu następstw choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego = The impact of neurological rehabilitation on quality of life and functional activity of patients after neurosurgery used in the treatment of the degenerative disease of the lumbar spine
W:Międzynarodowy Dzień Inwalidy – XXIII-edycja „Życie bez bólu. Zdrowe dzieci – zdrowa Europa”. Zgorzelec, 23-25 marca 2017 roku. Streszczenia [CD-ROM]; Zgorzelec : „Obrzeża” Oficyna Wydawnicza, 2017; s.159 poz.136
ISBN 978-83-88380-75-4

11. Michał Cichosz, Wojciech Karczyński, Edyta Tomaszewska, Paweł Czerwiński, Ireneusz Dzierżek, Bartosz Kochański, Artur Polczyk.: Analiza statycznego i dynamicznego rozkładu sił podłoża u pacjentów po stabilizacji między kolczystej odcinka lędźwiowego kręgosłupa = Analysis of static and dynamic distribution of ground forces in patients after stabilization between the spinal lumbar spine
W:Międzynarodowy Dzień Inwalidy – XXIV-edycja „Życie bez bólu. Zdrowe dzieci – zdrowa Europa”. Zgorzelec, 15-17 marca 2018 roku. Streszczenia [CD-ROM]; Zgorzelec : „Obrzeża” Oficyna Wydawnicza, 2018; s.51 poz.46
ISBN 978-83-88380-76-1

12. Tatiana Jagodzińska, Artur Polczyk, Marta Berghausen-Mazur.: Aktualne możliwości prognozowania rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie i niemowląt z grupy ryzyka okołoporodowego
W:Noworodek – pacjent wielospecjalistyczny : wybrane aspekty diagnostyki i terapii ; pod red. Małgorzaty Czyżewskiej; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.65-70
ISBN 978-83-65071-32-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000